TRYGG ELSERVICE I GÖTEBORG

DIN ELEKTRIKER I GÖTEBORG

Vi har stor vana av alla sorters elarbeten och det är till oss du ska vända dig om du behöver en pålitlig elektriker i Göteborg. Allt för ofta har vi sett hur elarbeten utförts på fel sätt – något som lätt kan leda till allvarliga skador. Vi känner att vi genom en kontinuerlig fokus på kvalitet och säkerhet kan bidra till en säkrare elmiljö.

 

Elektricitet är farligt och något som man måste ha respekt för. Även vid mindre arbeten, exempelvis vid byte av strömbrytare, som man får utföra på egen hand krävs det försiktighet och det är alltid dumt att chansa då det är starkström inblandat.

elstation

Vi jobbar hela tiden aktivt med vårt säkerhetstänk och våra certifierade elektriker arbetar ständigt på att hålla sig uppdaterade genom vidareutbildningar eller genom att ta del av branschinformation. Genom en kontinuerlig utveckling förändras sättet som vi använder och hanterar elektricitet och det är viktigt att förstå att även vi som sysslar med hantverket även måste vara en del av utvecklingen för att kunna göra vårt jobb på bästa möjliga sätt.

Erfaren och mångsidig elektriker

Vi jobbar över hela Göteborg och här är några av de uppdrag vi gärna åtar oss.

  • Jordning
  • Felsökning och service av kablar och ledningar
  • Utökning av befintlig elcentral
  • Reparationer av ledningar
  • Reparation och byte av lysrörsarmaturer och övrig belysning
  • Installation av elmätare
  • Service och reparation av elradiatorer och luftvärmefläktar

Det var ett litet urval av våra tjänster och vi är naturligtvis även öppna för andra typer av jobb. Som elektriker i Göteborg har vi erfarenhet av de flesta uppdrag och vi lyssnar mer än gärna på dina frågor. För oss finns det inga frågor gällande el som är för dumma, för svåra, för stora eller för små – om våra kunder ställer frågor vet vi att de har respekt för elektricitet och vi hjälper mer än gärna till att vägleda ytterligare.

Vi vill ha engagerade kunder, men framförallt så vill vi ha bättre säkerhet i våra hem. Där hjälper vi gärna till!

Dina önskemål är viktigast 

För oss handlar våra uppdrag om att på bästa sätt se till att göra våra kunder nöjda. Det spelar ingen roll vilken typ av elarbete du vill ha hjälp med – vi har erfarenheten och kompetensen som krävs för att slutföra dina önskemål. Behöver du nya spotlights i köket eller i badrummet eller är det ett nytt uttag, som krävs för att dina elektriska verktyg ska fungera bättre? Det är inga problem. Vi påtar oss alla uppdrag med samma glädje och det spelar ingen roll om det handlar om ett stort eller ett litet problem med elen – för oss gäller samma noggrannhet och koncentration.

Vi är din elektriker i Göteborg, som du kan lita på och känna dig trygg med. Många upplever i dagsläget att olika hantverkare inte håller vad de lovar, att det kostar för mycket, och att de utför slarviga jobb. Det här drabbar hela branschen och Martinez Totalentreprenad jobbar därför efter att alltid köra med öppna kort.

Som kund ska du alltid veta vad vi gör, varför vi gör det och hur mycket det kommer att kosta. Tillkommer det någon kostnad så kommer vi att ta upp och ventilera detta med dig innan vi sätter igång. Hos oss kommer det inga saltade fakturor eller slarviga fuskjobb – vi är ditt säkra och prisvärda alternativ som behandlar alla kunder med den respekt de förtjänar.

Referenser

För oss är trygghet viktigt och därför gäller det att du kan lita på oss gällande ditt elarbete. Vi lämnar alltid referenser till tidigare kunder som du kan kontakta och höra dig för om oss. Det är en trygghet både för dig och för oss och vi har ingenting att dölja. Vi ser gärna att även du i framtiden ska bli en av alla våra nöjda kunder och att du ska kunna fungera som en referens för oss. Vi är din trygga elektriker i Göteborg.

Är ditt hem elsäkert –en checklista

Här är ett antal kontrollåtgärder som du kan göra för att försäkra dig om att ditt hem är elsäkert.

Elcentralen

Är en eller flera av propparna i elcentralen heta? Minska i så fall antalet apparater som är anslutna till just den säkringen. Är proppen fortfarande het en timme efter att du har gjort detta bör du kontakta en professionell elektriker. Ett tips: för en lista på vilka säkringar som gäller för vilka delar av bostaden. Kontrollera dessutom att alla propparna är ordentligt iskruvade. Dåligt iskruvade säkringar kan leda till överhettning som kan orsaka bränder. Om propparna löser ut ofta är det ett tecken på överbelastning. Fördela ut dina elapparater på olika uttag och kör inte så många apparater samtidigt. Om inte det hjälper så bör du kontrollera att ingen apparat är trasig.

Jordfelsbrytaren

Om din jordfelsbrytare inte slår ifrån när trycker på provknappen bör du kontakta en elektriker. Är den portabel så är det bara att slänga bort den och köpa en ny. Om jordfelsbrytaren slår ifrån utan synlig orsak – testa alla proppar genom att skruva ut dem igen. Om brytaren löser ut när du skruvar i en säkring finns felet troligen i någon av de apparater som styrs av just den säkringen.

Synliga fasta ledningar

Om det finns synliga skador eller missfärgningar på en ledning så kan de vara gamla och farliga och i behov att bytas ut. Kontakta en elinstallatör. Om ledningarna är placerade så att de utsätts för nötning eller annan yttre påverkan? I så fall bör du placera de annorlunda eller kontrollera dem noga regelbundet.

Apparater och sladdar

Börja med att byta ut alla sladdar som är trasiga eller saknar fullständig isolering. Apparater med trasiga höljen bör bytas ut eller repareras. Se även till att inga sladdar har hamnat i kläm under någon tung möbel. Klämda sladdar är en säkerhetsrisk. Inga sladdar får heller komma i kontakt med heta ytor. Undvik även så kallade fågelbon, sladdhärvor, där kan sladdarna lätt bli överhettade.

Eluttag

Av största vikt är att kontrollera att alla uttag är jordade. Det bör inte finnas både jordade och ojordade uttag i samma rum. Alla eluttag i badrum bör vara skyddade av jordfelsbrytare. Undantag för uttag för rakapparat. I ett normalstort rum bör du minst tre uttagsställen. Se även till att stickkontakterna inte glappar.

Glödlampor

Se till att du inte har glödlampor i närheten av brännbart material, som exempelvis gardiner och andra textilier. Lamporna kan bli överhettade och orsaka bränder. Om du har lampor som blinkar eller fungerar på något annat märkligt sätt. Det kan bero på glappkontakt vilket sin tur kan skapa överhettning. Åtgärda! Du bör inte heller använda glödlampor som har högre effekt än armaturens maxvärde.

Elektriska element

Se till att placera alla radiatorer så att de  har god ventilation runt sig, ställ eller häng inget på elementen heller.

 

Vi utför alla typer av arbeten med el, effektivt och säkert!